Профилирани изолационни плоскости

Най-големите проблеми при топлоизолацията на сграда са т.нар. термомостове. Едни от тях са фугите между изолационните плоскости, които улесняват топлоотдаването от стените. С профилираните изолационни плоскости ENERGOPLAST този проблем е решен, понеже листовете се застъпват в краищата.